fontello font demo

icon-music0xe800
icon-snow0xe801
icon-chart-line0xe802
icon-basket0xe803
icon-user0xe804
icon-database0xe805
icon-chat0xe806
icon-users0xe807
icon-doc-text0xe808
icon-cloud0xe809
icon-chart-bar0xe80a
icon-twitter0xe80b
icon-twitter-circled0xe80c
icon-facebook0xe80d
icon-facebook-circled0xe80e
icon-gplus0xe80f
icon-gplus-circled0xe810
icon-linkedin0xe811
icon-linkedin-circled0xe812
icon-tumblr0xe813
icon-tumblr-circled0xe814